Závěsné lávky STROS ZL

Závěsné lávky STROS ZL

Lávky jsou konstruovány stavebnicově tak, aby bylo možné sestavit libovolný rozměr v rozsahu 2–12 metrů.

Nosná konstrukce lávky je svařena z jakostních ocelových profilů, podlaha je vyrobena z hliníkového plechu s protiskluzovou úpravou. Spojení jednotlivých dílů konstrukce v požadovaný celek je provedeno pevnostními šrouby a samojistnými maticemi . Pro přesun lávky po staveništi je plošina opatřena koly.

Závěsný nosník je skládaný, s nastavitelným vyložením a nastavitelnou celkovou délkou . Je navržen v mobilním provedení. Průhyb nosníku je snížen výztužným lanem a stabilita nosníku je zajištěna na předepsanou hodnotu pomocí závaží. Všechny ocelové části plošiny a závěsného nosníku jsou opatřeny zinkovým povlakem .

Pohon lávky je zajištěn dvojicí pohonných jednotek, vybavených v souladu s ČSN EN 1808:

  • přetěžovací pojistkou
  • rychlostním zachycovačem
  • zachycovačem
  • nouzovým sjížděním
  • zařízením kontrolujícím náklon plošiny
  • koncovým spínačem

Napájení vlečným kabelem, s řídící skříní vybavené hlavním vypínačem, přepínačem směru, signalizací přetížení a rtuťovým spínačem, reagujícím na náklon plošiny.