Ve spolupráci s firmou OMNIPOL a.s. vám nabízíme možnost nákupu námi prodávané stavební mechanizace na leasing.

Výhody leasingu

 • umožňuje okamžité používání potřebné věci
 • poskytuje řadě podnikatelů zdroj vnějšího financování jejich investičních potřeb
 • umožňuje účelnější nebo aktuálnější využití provozního kapitálu nebo úvěrových zdrojů leasingového nájemce
 • příznivě ovlivňuje peněžní toky a likviditu leasingového nájemce
 • může být využit ke zmírňování důsledků inflace
 • leasingové splátky se zahrnují do provozních nákladů nájemce
 • možnost využívání věci bez rizik spojených s jejich vlastnictvím
 • zkrácení doby odepisování pořízené věci
 • získání předmětu leasingu do vlastnictví po ukončení leasingových splátek

Podklady k uzavření leasingové smlouvy za standardních podmínek

Podnikatelé

 • vyplněná žádost o provedení leasingové operace
 • výpis z obchodního rejstříku starý maximálně 3 měsíce nebo živnostenský list
 • osvědčení o registraci DIČ
 • výpisy z účtu za poslední 3 měsíce (vždy k poslednímu dni v měsíci)
 • občanský průkaz oprávněné osoby
 • u zpětného leasingu – kopie dokladů o nabytí předmětu smlouvy

Soukromé osoby

 • vyplněná žádost o provedení leasingové operace
 • občanský průkaz a rodný list
 • výpisy z účtu za poslední 3 měsíce (vždy k poslednímu dni v měsíci)
 • u zpětného leasingu – kopie dokladů o nabytí předmětu smlouvy

Standardní podmínky leasingové smlouvy

 • doba trvání smlouvy od 36 do 60 měsíců
 • doba placení od 12 do 60 měsíců
 • mimořádná splátka ve výši 20 % až 60 %
 • prodej předmětu leasingu po ukončení leasingové smlouvy za symbolickou cenu Kč 1 000,- (bez DPH)
 • splátky předem měsíční nebo čtvrtletní