Frézy na pařezy

 • Firma Laski, spol. s r.o. je známá svou výrobou strojů z oblasti komunální techniky. Frézy jsou tradicí firmy, výrobou a vývojem fréz na pařezy se firma zabývá...

  Technické parametry
  Délka130 cm
  Šířka80 cm
  Výška105 cm
  Průměr kotouče350 mm
  Výrobce: Laski
  půjčovné od
  960 Kč bez DPH
  Pronájembez DPHs DPH
  1 - 4 hodiny960 Kč1162 Kč
  1 - 5 dní1600 Kč1936 Kč
  6 - 14 dní1440 Kč1742 Kč
  15 a více dní1280 Kč1549 Kč
  Záloha: 8 000 Kč

V lesnictví jsou hojně využity stroje na frézování pařezů. Pokud se rozhodneme k jejich odstraňování, není zapotřebí jejich vykopávání. Moderní technika umožňuje odstraňovat pařezy snadným a velmi rychlým způsobem – frézováním. U malého množství strojů je pohyb uzpůsoben obsluhou. Frézy dělíme na přípojné, návěsné, závěsné, samojízdné a na tlačené obsluhou.

Každá fréza má jinou velikost. Malé mají jednoosý podvozek s pohonovou jednotkou pro pojezd. Výkon motoru se pohybuje od 9 do 20 kW. Nosnost mají zhruba do 250 kilogramů. Jedná se o ručně vyrobené stroje, které mají vlastní pohon, spalovací motor – vše od firmy Laski. Pařezy likvidují do hloubky 120 – 200 mm

Střední stroje mají více druhů a možností. První jsou poháněny vývodovou hřídelí traktoru a neseny v tříbodovém závěsu traktoru. Dále jsou přívěsné, nebo nánosné. Obě verze mají buď jednoosý, nebo dvouosý podvozek a vlastní motor, který je důležitý pro pohon pracovní části. Další verzí jsou kompaktní samojízdné typy strojů na pásovém podvozku. Posledním typem této jsou závěsné na výložníku, či násadě zemních strojů. Výkon motoru se pohybuje od 20 do 50 kW. Všechny tyto druhy likvidují pařezy do hloubky 350 mm.

Velké profesionální frézy typu Laski mají silné motory s výkonem nad 50 kW. Umisťujeme je na podvozek stroje, jako přípojné, či návěsné samojízdné stroje na pásovém podvozku. U ručních fréz s pojezdem najdeme ve výbavě hnací motor. Jeho výkon se přenáší na pojezdová kola. Stroj má ruční řízení. Pokud chceme pařezy odstranit, použijeme kolovou frézu, nebo pokud se jedná o malé pařezy je snadno odstraníme. Většinou se frézuje do hloubky maximálně 20 cm.

Frézy jsou vybaveny kotoučem. Na něm jsou po jeho obvodu přidělány nože s ostrými břity. Břity jsou řešeny slinutým karbidem. Průměr kotoučů se odvíjí od velikosti a typu fréz. Počet nožů umístěných na obvodu kotouče zaleží na jeho průměru. Pokud má průměr menší, bude i míň nožů a naopak. Hlavní smysl tkví v tom, že rotující kotouč, na kterém jsou upevněny břity po jeho obvodu je uveden do řezu. Břity frézy jsou pomalu zatínány do pařezu a nože jsou řešeny tak, aby pařezovou hmotu odřezávaly ve vertikálních pruzích. Rychlost břitů nožů má rozsah 45 až 70 m/s.