Sítě

Výrobce:

Kovová Dragmat
90x120 cm / 7 kg

Pronájembez DPHs DPH
1 den250 Kč303 Kč
Záloha: 0 Kč

Pronájem se počítá za každý započatý den.

 

Fotogalerie

Volitelné příslušenství